Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 02 2017

6608 ed4f
Reposted fromschlechtwettersusi schlechtwettersusi
Goban
6207 6807 500
Reposted fromexistential existential

May 31 2014

3857 3d1c
Reposted fromsheepdean sheepdean
4507 ea3c
Reposted fromxtremefangirling xtremefangirling
Goban
3954 ff6b 500
Peanut Baby
Reposted fromogharipour ogharipour
Goban
4000 829c
Reposted fromCaccipergolo Caccipergolo
5338 709a
Reposted fromKryptonite-Mia Kryptonite-Mia
Goban
Nie zadawaj pytań to nie usłyszysz kłamstw.

May 14 2014

Goban
Goban
4123 0da8 500
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
Goban
4294 b225
Reposted fromVoolgarisVoodoo VoolgarisVoodoo
Goban
4418 d80e 500
Reposted fromMokne-w-deszczu Mokne-w-deszczu
5824 70d5
Reposted fromhasitsclaws hasitsclaws
Goban
Hahaha brilliant!
Goban
4786 0b30
Reposted fromcallmeangie callmeangie
Goban
6475 00de 500
Freddie ftw!

May 01 2014

Goban
Gdy byłam mała (2-3 lata) przyszedł do nas mój chrzestny. Bardzo lubił ze mnie żartować, co często mnie denerwowało. Patrzyłam akurat na bajki i nie zwracałam na nic uwagi. Wujek otwierał drzwi i zamykał mówiąc "Srosia Małgosia". Za którymś razem nie wytrzymałam.
Wujek: Srosia Małgosia.
Ja: Wujek Chujek.
Po czym dalej oglądałam grzecznie bajki.

April 17 2014

1981 e0e1 500
Reposted fromwingsofcheese wingsofcheese
Goban
1618 4959
Reposted fromkaiee kaiee
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl